ค่าบริการ

สำหรับการจองสนามฟุตบอล Oonfield ของเรามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น.   อัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ 900 บาท

ค่าบริการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์